Ota yhteyttä

1st column
Second column
Third column

Hallinto Hallitus ja johtoryhmä

Soprano Oyj:n hallitus

Soprano Oyj:n hallitukseen valittiin 26.4.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa edellisen hallituksen jäsenistä jatkamaan puheenjohtajana Arto Tenhunen ja jäseninä Pekka Vennamo, Mika Aaltonen, Antti Palola sekä Harri Koponen. Uutena jäsenenä valittiin Pauliina Lautanen-Nissi.

Mika Aaltonen

Syntymävuosi: 1965
Koulutus: Kauppatieteen tohtori (KTT)
Päätoimi: Tulevaisuustutkija, luennoitsija, futuristi
Omistukset: Ei omistusta Soprano Oyj:sta, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:

Ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti, tutkimusjohtaja Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, kehitysjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, tutkimusalueen johtaja Aalto yliopisto, vieraileva tutkija: Conservatoire National des Arts et Metiers (FRA), Universita Gregoriana (IT), London School of Economics (UK), jäsen: The Millennium Project (US), Regional Foresight College (FRA), Royal Society of Arts (UK), editorial board E:CO journal, editorial board European Journal of Futures Studies, Valtion liikuntaneuvosto, Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta.

Harri Koponen, varapuheenjohtaja

Syntymävuosi: 1962
Koulutus: eMBA, merkonomi
Päätoimi: Nortal AS:n kaupallinen johtaja ja Nortal Oy:n toimitusjohtaja, Oy Osaka Ltd:n puheenjohtaja ja CEO, SSH Communication Security Oyj:n ja Achuthan & Co:n neuvonantaja.
Omistus: Ei omistusta Soprano Oyj:sta 31.12.2016, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toiminut SSH Oyj:n toimitusjohtajana, Rovio Entertainment Oy:n operatiivisena johtajana, Tele2 AB:n ja Wataniya Telecomin toimitusjohtajana sekä TeliaSoneran varatoimitusjohtajana sekä Sonera Oyj:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut useissa tehtävissä Ericssonilla, Hewlett-Packardilla sekä Royal Dutch Shellissä.

Pauliina Lautanen-Nissi

Syntymävuosi: 1976
Koulutus: Merkonomi
Päätoimi: Nordic Business Development Director, Informator Tieturi Group
Omistukset: 667 kpl Soprano Oyj:n osakkeita
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus: Sovelto Oyj, Competence Manager 2015-2017, Tieturi Oy, Myyntijohtaja, Avainasiakaspäällikkö 2000-2015
Pauliina Lautanen-Nissi on kokenut koulutustoimialan osaaja. Hän on toiminut Tieturi Oy:ssä ja sen keskeisen kilpailijan palveluksessa esimies- ja johtotehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Aiemmin hän on toiminut konsernissa myös työntekijöiden edustajana erityyppisissä neuvotteluissa. Pauliina Lautanen-Nissin erikoisosaamista ovat modernit oppimismuodot ja ajankohtaiset koulutusaiheet. Informator Tieturi Groupissa hänen tehtävänään on kehittää ja kaupallistaa Pohjoismaiden johtajavan ICT-koulutusyhtiön palveluntarjontaa. Soprano-konsernin työntekijänä ja liiketoimintojen johtoryhmän jäsenenä hänellä on osaamista ja näkemystä myös henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä. 

Antti Palola

Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Merikapteeni, Åbo Navigationsinstitut 1985
Päätoimi: Puheenjohtaja STTK ry
Omistukset: ei omistusta Sopraano Oyj:sta, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät: 
Toiminut päällystötehtävissä ja aluksen päällikkönä suomalaisilla ja ulkomaalaisilla kauppa-aluksilla sekä opettajana ja rehtorina Turun ruotsinkielisessä merenkulkuoppilaitoksessa. Toiminut lisäksi pitkään palkansaajajärjestöjen johtotehtävissä. Toimii hallituksen varapuheenjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajana Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevassa sekä jäsenenä Talousneuvostossa.

Arto Tenhunen, puheenjohtaja
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Ekonomi (KTM) Aalto-yliopisto Helsingin Kauppakorkeakoulusta
Päätoimi: Soprano Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Omistus: 5 088 013 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2015
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1984
Yhtiön suurin osakkeenomistaja, ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Toiminut yritysjohtajana ja hallituksen jäsenenä lukuisissa kasvuyrityksissä sekä suuryritysten ja julkishallinnon johtamisen, viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asi­antuntijana vuodesta 1981. Toiminut F-Securen markkinointijohtajana 1997-2000, viestintäministeri Suvi Lindenin nimittämän Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman johtajana 2009-2011 ja hallitusammattilaisista koostuvan Boardman Oy:n partnerina vuodesta 2005 lähtien. Toimii hallituksen puheenjohtajana Soprano Oyj:n tytäryhtiöissä sekä Anolanranta Oy:ssa, Rusanen Microclean Oy:ssa ja Textile Finland Oy:ssa. 

Pekka Vennamo
Syntymävuosi: 1944
Koulutus: tekniikan yo
Päätoimi: Sijoitus Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Omistus: 292 108 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2015
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2003
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista (hallitus on arvioinnut riippumattomuuden)
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Toiminut yli 30 vuoden ajan erilaisten poliittisten, yhteiskunnallisten ja kaupallisten organisaatioiden johtotehtävissä. Johti valtioneuvoston jäsenenä Valtiovarainministeriötä (pl. budjetti- ja kansantalousosastot) vv. 1983–87 ja Liikenneministeriötä vv. 1987–89. Toimi 1990-luvulla Posti- ja telelaitoksen (1989–94), Suomen PT-konsernin (1994–98) ja Sonera-konsernin (1998–99) pääjohtajana.

 

Soprano Oyj:n johtoryhmä

Arto Tenhunen

Panu Kauppinen

Soprano Oyj:n talousjohtaja
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: KTM
Omistus: 0 Soprano Oyj:n osaketta
Keskeinen työkokemus:
Panu Kauppinen on aiemmin toiminut Ilmailulaitoksen laskentapäällikkönä, EVIA Oyj:n ja Staria Oyj:n talousjohtajana sekä Soprano Oyj:n talousjohtajana vuosina 2007-2015. 

 

Soprano Oyj:n liiketoimintojen johtoryhmä

Arto Tenhunen

Panu Kauppinen

Pauliina Lautanen-Nissi
- Informator Tieturi Group / Tieturi Suomi, 18.685 Soprano Oyj:n osaketta

Tauno Taajamaa
- MIF / Johtamistaidon Opisto ja Infor, 0 Soprano Oyj osaketta

Timo Huuskonen
- MIF / MIF Tutkinnot, 30 000 Soprano Oyj osaketta

 

Soprano Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja

Tuomas Honkamäki, KHT
Yhtiön tilintarkastajina toimii PricewatehouseCoopers Oy, KHT-yhteisö