Ota yhteyttä

1st column
Second column
Third column

Hallinto Hallitus ja johtoryhmä

Soprano Oyj:n hallitus

Soprano Oyj:n hallitukseen valittiin 26.4.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa edellisen hallituksen jäsenistä jatkamaan puheenjohtajana Arto Tenhunen ja jäseninä Pekka Vennamo, Mika Aaltonen, Antti Palola sekä Harri Koponen. Uutena jäsenenä valittiin Pauliina Lautanen-Nissi. Arto Tenhunen valittiin 2.3.2018 Soprano Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Harri Koponen siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi.

Mika Aaltonen

Syntymävuosi: 1965
Koulutus: Kauppatieteen tohtori (KTT)
Päätoimi: Tulevaisuustutkija, luennoitsija, futuristi
Omistukset: Ei omistusta Soprano Oyj:sta, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät:

Ennakoinnin ja kompleksisuuden dosentti, tutkimusjohtaja Yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskus, kehitysjohtaja Tulevaisuuden tutkimuskeskus, tutkimusalueen johtaja Aalto yliopisto, vieraileva tutkija: Conservatoire National des Arts et Metiers (FRA), Universita Gregoriana (IT), London School of Economics (UK), jäsen: The Millennium Project (US), Regional Foresight College (FRA), Royal Society of Arts (UK), editorial board E:CO journal, editorial board European Journal of Futures Studies, Valtion liikuntaneuvosto, Kirkon liikunta- ja urheiluneuvottelukunta.

Harri Koponen, puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1962
Koulutus: eMBA, merkonomi
Päätoimi: Nortal AS:n kaupallinen johtaja ja Nortal Oy:n toimitusjohtaja, Oy Osaka Ltd:n puheenjohtaja ja CEO, SSH Communication Security Oyj:n ja Achuthan & Co:n neuvonantaja.
Omistus: Ei omistusta Soprano Oyj:sta 31.12.2016, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toiminut SSH Oyj:n toimitusjohtajana, Rovio Entertainment Oy:n operatiivisena johtajana, Tele2 AB:n ja Wataniya Telecomin toimitusjohtajana sekä TeliaSoneran varatoimitusjohtajana sekä Sonera Oyj:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut useissa tehtävissä Ericssonilla, Hewlett-Packardilla sekä Royal Dutch Shellissä.

Pauliina Lautanen-Nissi

Syntymävuosi: 1976
Koulutus: Merkonomi
Päätoimi: Nordic Business Development Director, Informator Tieturi Group
Omistukset: 667 kpl Soprano Oyj:n osakkeita
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus: Sovelto Oyj, Competence Manager 2015-2017, Tieturi Oy, Myyntijohtaja, Avainasiakaspäällikkö 2000-2015
Pauliina Lautanen-Nissi on kokenut koulutustoimialan osaaja. Hän on toiminut Tieturi Oy:ssä ja sen keskeisen kilpailijan palveluksessa esimies- ja johtotehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Aiemmin hän on toiminut konsernissa myös työntekijöiden edustajana erityyppisissä neuvotteluissa. Pauliina Lautanen-Nissin erikoisosaamista ovat modernit oppimismuodot ja ajankohtaiset koulutusaiheet. Informator Tieturi Groupissa hänen tehtävänään on kehittää ja kaupallistaa Pohjoismaiden johtajavan ICT-koulutusyhtiön palveluntarjontaa. Soprano-konsernin työntekijänä ja liiketoimintojen johtoryhmän jäsenenä hänellä on osaamista ja näkemystä myös henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä. 

Antti Palola

Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Merikapteeni, Åbo Navigationsinstitut 1985
Päätoimi: Puheenjohtaja STTK ry
Omistukset: ei omistusta Sopraano Oyj:sta, riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät: 
Toiminut päällystötehtävissä ja aluksen päällikkönä suomalaisilla ja ulkomaalaisilla kauppa-aluksilla sekä opettajana ja rehtorina Turun ruotsinkielisessä merenkulkuoppilaitoksessa. Toiminut lisäksi pitkään palkansaajajärjestöjen johtotehtävissä. Toimii hallituksen varapuheenjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajana Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevassa sekä jäsenenä Talousneuvostossa.

Arto Tenhunen
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Ekonomi (KTM) Aalto-yliopisto Helsingin Kauppakorkeakoulusta
Päätoimi: Soprano Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Omistus: 5 088 013 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2015
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1984
Yhtiön suurin osakkeenomistaja, ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:Toiminut yritysjohtajana ja hallituksen jäsenenä lukuisissa kasvuyrityksissä sekä suuryritysten ja julkishallinnon johtamisen, viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asi­antuntijana vuodesta 1981. Toiminut F-Securen markkinointijohtajana 1997-2000, viestintäministerin nimittämän Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman johtajana 2009-2011 ja hallitusammattilaisista koostuvan Boardman Oy:n partnerina vuodesta 2005 lähtien. Toimii hallituksen puheenjohtajana  Tieturi Oy:ssä, Informator Utbildning Ab:ssa sekä Management Institute of Finland MIF Oy:ssä, Anolanranta Oy:ssa, Rusanen Microclean Oy:ssa, Ruokanet Oy:ssa ja Tefismart Oy:ssa sekä hallituksen jäsenenä Ambientia E-commerce Oy:ssä.

Pekka Vennamo
Syntymävuosi: 1944
Koulutus: tekniikan yo
Päätoimi: Sijoitus Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Omistus: 292 108 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2015
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2003
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista (hallitus on arvioinnut riippumattomuuden)
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Toiminut yli 30 vuoden ajan erilaisten poliittisten, yhteiskunnallisten ja kaupallisten organisaatioiden johtotehtävissä. Johti valtioneuvoston jäsenenä Valtiovarainministeriötä (pl. budjetti- ja kansantalousosastot) vv. 1983–87 ja Liikenneministeriötä vv. 1987–89. Toimi 1990-luvulla Posti- ja telelaitoksen (1989–94), Suomen PT-konsernin (1994–98) ja Sonera-konsernin (1998–99) pääjohtajana.

 

Soprano Oyj:n johtoryhmä

Arto Tenhunen, toimitusjohtaja

Panu Kauppinen

Soprano Oyj:n talousjohtaja
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: KTM
Omistus: 0 Soprano Oyj:n osaketta
Keskeinen työkokemus:
Panu Kauppinen on aiemmin toiminut Ilmailulaitoksen laskentapäällikkönä, EVIA Oyj:n ja Staria Oyj:n talousjohtajana sekä Soprano Oyj:n talousjohtajana vuosina 2007-2015. 

 

Soprano Oyj:n liiketoimintojen johtoryhmä

Arto Tenhunen

Panu Kauppinen

Pauliina Lautanen-Nissi
- Informator Tieturi Group / Tieturi Suomi, 18.685 Soprano Oyj:n osaketta

Tauno Taajamaa
- MIF / Johtamistaidon Opisto ja Infor, 0 Soprano Oyj osaketta

Timo Huuskonen
- MIF / MIF Tutkinnot, 30 000 Soprano Oyj osaketta

 

Soprano Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja

Tuomas Honkamäki, KHT
Yhtiön tilintarkastajina toimii PricewatehouseCoopers Oy, KHT-yhteisö