Ota yhteyttä

1st column
Second column
Third column

Analyytikot

ANALYYTIKOT JA ANALYYSIT

Soprano Oyj:tä seuraavat analalyytikot:

Inderes Oy
Melkonkatu 22 B
FI-00210 Helsinki
www.inderes.fi
Analyytikko Petri Aho (+358 50 340 2986)
petri.aho@inderes.com

____________________ 

Indereksen laaja raportti Sopranosta 2017: 

Soprano takaisin tuloskasvu-uralle

Inderes nosti tuoreessa analyysissä Sopranon suosituksen lisää-tasolle. Inderes Petri Aho: "Uudistuneen liiketoimintarakenteen ja -mallin sekä tehostustoimien ansiosta yhtiön liiketoiminnot ovat nyt kannattavia ja riskitaso aiempaa matalampi, joten odotamme yhtiöltä selvää tuloskäännettä kuluvana vuonna." 
 
Sopranon lähivuosien kasvunäkymät ovat nyt valoisat ja riskitaso aiempaa matalampi. Uudistettu liiketoimintamalli on joustava ja kustannusrakenne on kevennetty. Kasvun ja kannattavuuden vahvistamiseksi Soprano tutkii nyt investointimahdollisuuksia entistä skaalautuvampiin ja ennustettavampaa tuottovirtaa tarjoaviin pilvipalveluihin ja innovatiivisiin teknologioihin.
 
Inderes Petri Aho: "Osien summa -laskelma ja kassavirtalaskelma indikoivat nykykurssia korkeampaa arvostustasoa. Nettotuloksen kasvua tukee vahvistettujen tappioiden myötä vuosiksi matalalle tasolle jäävä efektiivinen veroaste. Arvostus on ennusteisiin nähden neutraali - uudet palvelut ja yritysjärjestelyt optioina." 
 
Ohessa laaja Inderes analyysi Sopranosta kokonaisuudessaan, olkaa hyvä: 
 
_________________ 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Yllä olevien analyytikkojen toimittamat analyysit ovat Soprano Oyj:tä seuraavien tahojen itsenäinen ja puolueeton näkemys Soprano Oyj:stä yhtiönä ja konsernina. Soprano Oyj ei voi vaikuttaa analyysien sisältöön eikä myöskään niissä esitettävän tiedon luotettavuuteen. Soprano Oyj ei vastaa tietojen todenperäisyydestä, kattavuudesta tai sen käytöstä kenenkään toimesta. Inderes Oy:n tuottama tieto, johon sivustollamme viitataan perustuu arvioihin ja ennusteisiin, joita Soprano Oyj:tä yhtiönä ja konsernina seuraavat ulkopuoliset analyytikot ovat laatineet. Soprano Oyj:n sivustollaan viittaama ja ylläpitämä tieto ei edusta Soprano Oyj:n tai sen johdon mielipidettä, ennustetta eikä ennakkoarviota tulevasta. Informaatiota ei tule missään tapauksessa pitää sijoitusneuvontana.

Soprano Oyj ei myöskään vastaa näiden analyysien perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua.

Tämä Analyytikko-sivusto on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten sitä ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Lukijan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, osakkeenomistajan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Lukija vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta.