Hallinto

Soprano Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja

Soprano Oyj:n hallitukseen valittiin 26.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa jatkamaan Harri Koponen, Antti Palola, Pauliina Lautanen-Nissi, Arto Tenhunen, Kirsti Lonka, Aleksi Randell ja Jorma Turunen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Harri Koposen ja varapuheenjohtajaksi Antti Palolan. Pauliina Lautanen-Nissi erosi Soprano Oyj:n hallituksesta 15.6.2020, kun hänet nimitettiin Soprano Oyj:n vt. toimitusjohtajaksi.

Harri Koponen, puheenjohtaja

Syntymävuosi: 1962
Koulutus: eMBA, merkonomi
Päätoimi: Nortal AS:n kaupallinen johtaja ja Nortal Oy:n toimitusjohtaja, Oy Osaka Ltd:n puheenjohtaja ja CEO, Achuthan & Co:n neuvonantaja.
Omistus: 157 314 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2019
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen 21.4.2016 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Toiminut SSH Oyj:n toimitusjohtajana, Rovio Entertainment Oy:n operatiivisena johtajana, Tele2 AB:n ja Wataniya Telecomin toimitusjohtajana sekä TeliaSoneran varatoimitusjohtajana sekä Sonera Oyj:n toimitusjohtajana. Aiemmin hän on toiminut useissa tehtävissä Ericssonilla, Hewlett-Packardilla sekä Royal Dutch Shellissä.

Antti Palola

Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Merikapteeni, Åbo Navigationsinstitut 1985
Päätoimi: Puheenjohtaja STTK ry
Omistukset: 101 554 Soprano Oyj osaketta 31.12.2019
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät: 
Toiminut päällystötehtävissä ja aluksen päällikkönä suomalaisilla ja ulkomaalaisilla kauppa-aluksilla sekä opettajana ja rehtorina Turun ruotsinkielisessä merenkulkuoppilaitoksessa. Toiminut lisäksi pitkään palkansaajajärjestöjen johtotehtävissä. Toimii hallituksen varapuheenjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa, hallintoneuvoston puheenjohtajana Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevassa sekä jäsenenä Talousneuvostossa.

Arto Tenhunen

Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Ekonomi (KTM) Aalto-yliopisto Helsingin Kauppakorkeakoulusta
Päätoimi: Soprano Oyj:n toimitusjohtaja ja perustaja
Omistus: 4 895 151 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2019, määräysvaltayhteisö Anolanranta Oy 273 881 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2019
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1984
Yhtiön suurin osakkeenomistaja, ei riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista. Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät: toiminut yritysjohtajana ja hallituksen jäsenenä lukuisissa kasvuyrityksissä sekä suuryritysten ja julkishallinnon johtamisen, viestinnän, verkkoliiketoiminnan ja koulutuksen asi­antuntijana vuodesta 1981. Toiminut F-Securen markkinointijohtajana 1997-2000, viestintäministerin nimittämän Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman johtajana 2009-2011 ja hallitusammattilaisista koostuvan Boardman Oy:n partnerina vuodesta 2005 lähtien. Toimii hallituksen puheenjohtajana  Tieturi Oy:ssä, Informator Utbildning Ab:ssa sekä Management Institute of Finland MIF Oy:ssä, Anolanranta Oy:ssa, Rusanen Microclean Oy:ssa, Ruokanet Oy:ssa ja Tefismart Oy:ssa sekä hallituksen jäsenenä Ambientia E-commerce Oy:ssä.

Kirsti Lonka

Syntymävuosi: 1961
Koulutus: Psykologian tohtori (PsT) 1997
Päätoimi: Professori (kasvatuspsykologia 2005-) Helsingin yliopisto
Omistus: 55 758 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2019
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen 26.4.2018 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät: Psykologian laitoksen assistentti 1986-1996, Lääketieteellisen tiedekunnan pedagogisen yksikön johtaja 1996-2001; Karolinska Institutet, Tukholma, Professor i medicinsk pedagogik sekä oppimiskeskuksen johtaja 2001-2005 ja vieraileva professori 2007-2011; J.H. Bijtel Chair (kunniaprofessori), University Medical Centre Groningen, Alankomaat 2006-2008; Extraordinary Professor, NWU South Africa 2016-2019; Member of Board, NTUST, Institute for Digital learning and Education, Taipei, Taiwan 2015-; Suomen Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen, Kymenlaakson kesäyliopiston tiederehtori. Kasvatustieteen maisteriohjelman johtoryhmän jäsen (HY), PsyCo-tohtorikoulun johtoryhmän jäsen (HY), Kasvatustieteellisen tiedekunnan varajäsen (HY).

Aleksi Randell

Syntymävuosi: 1975
Koulutus: VTM (taloustiede), Turun yliopisto 2007
Päätoimi: Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja 11/2017 alkaen
Omistus: 55 758 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2019
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen 26.4.2018 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät työtehtävät: Turun kaupunginjohtaja vuosina 2010-2017 ja tätä ennen useammassa jaksossa Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana yhteensä noin kuuden vuoden ajan, joista neljä vuotta päätoimisena. Vuosina 2007-2008 hän työskenteli ministerin erityisavustaja Liikenne- ja viestintäministeriössä. Randell on toiminut puheenjohtajana tai jäsenenä useammassa kansallisessa ja kansainvälisessä kunta-alan organisaation hallituksessa ja yleishyödyllisten säätiöiden ja yhdistysten hallituksissa. Kaupunginjohtajana hän vastasi Turku konsernin yhteisöjen omistajaohjauksesta. Hän on toiminut myös Turun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtajana ja kaupunginjohtajan työssä tehnyt tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Randell toimii tällä hetkellä Turun Teknologia Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Y-säätiön hallituksen jäsenenä sekä M2-Kodit oy:n hallituksen jäsenenä. 

Jorma Turunen

Syntymävuosi: 1956
Koulutus: DI, eMBA, TkT h.c.
Päätoimi: Tohtoriopiskelija, Tampereen yliopisto, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus ry (30.6.2018 saakka)
Omistus: 55 758 Soprano Oyj:n osaketta 31.1.2019
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen 26.4.2018 alkaen
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus ja luottamustehtävät: Finpro ry toimitusjohtaja, Stonesoft Oyj toimitusjohtaja, Comptel Oyj myynti- ja markkinointijohtaja, PCA Infocom Finance Oy , partneri ja toimitusjohtaja, Suomen Messut hallintoneuvoston jäsen, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, hallituksen jäsen, Sulava Oy hallituksen jäsen, Efima Oy, hallituksen jäsen, Spinvers Oy hallituksen jäsen, Pölkky Oy hallituksen jäsen.


Soprano Oyj:n johtoryhmä

Pauliina Lautanen-Nissi, vt.toimitusjohtaja

Syntymävuosi: 1976
Koulutus: Merkonomi
Päätoimi: Business Director/Liiketoimintajohtaja, Informator Tieturi Group
Omistukset: 74 443 kpl Soprano Oyj:n osakkeita 31.12.2019
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen 26.4.2017 alkaen
Ei riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Keskeinen työkokemus: Sovelto Oyj, Competence Manager 2015-2017, Tieturi Oy, Myyntijohtaja, Avainasiakaspäällikkö 2000-2015
Pauliina Lautanen-Nissi on kokenut koulutustoimialan osaaja. Hän on toiminut Tieturi Oy:ssä ja sen keskeisen kilpailijan palveluksessa esimies- ja johtotehtävissä lähes 20 vuoden ajan. Aiemmin hän on toiminut konsernissa myös työntekijöiden edustajana erityyppisissä neuvotteluissa. Pauliina Lautanen-Nissin erikoisosaamista ovat modernit oppimismuodot ja ajankohtaiset koulutusaiheet. Informator Tieturi Groupissa hänen tehtävänään on kehittää ja kaupallistaa Pohjoismaiden johtajavan ICT-koulutusyhtiön palveluntarjontaa. Soprano-konsernin työntekijänä ja liiketoimintojen johtoryhmän jäsenenä hänellä on osaamista ja näkemystä myös henkilöstöön liittyvissä kysymyksissä. 

Panu Kauppinen

Soprano Oyj:n talousjohtaja
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: KTM
Omistus: 0 Soprano Oyj:n osaketta 31.12.2019
Keskeinen työkokemus:
Panu Kauppinen on aiemmin toiminut mm. Ilmailulaitoksen laskentapäällikkönä, Evia Oyj:n ja Staria Oyj:n talousjohtajana sekä Soprano Oyj:n talousjohtajana vuosina 2007-2015. 


Soprano Oyj:n liiketoimintojen johtoryhmä

Pauliina Lautanen-Nissi, liiketoimintajohtaja, vt. toimitusjohtaja

Panu Kauppinen, talousjohtaja

Tauno Taajamaa, liiketoimintajohtaja

  • MIF / Johtamistaidon Opisto, Infor ja Fintra, 0 Soprano Oyj osaketta 31.12.2019

Timo Huuskonen, liiketoimintajohtaja

  • MIF / MIF Tutkinnot, 30 000 Soprano Oyj osaketta 31.12.2019


Soprano Oyj:n päävastuullinen tilintarkastaja

Esa Kailiala, KHT

Yhtiön tilintarkastajina toimii KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö