Strategia

Kasvustrategiamme tiivistyy yhteen sanaan – collaboration. Omaa kasvua kiihdyttääksemme tuemme koko suomalaisen koulutusalan yhteistyötä. Yrityskauppojen ja yhteistyösopimusten avulla olemme rakentaneet laadukkaan koulutustarjonnan ja kumppanuusohjelman, jota nyt laajennamme.

Megatrendit

Konsernin tulevaan menestykseen vaikuttavat megatrendit liittyvät nousevaan vastuullisuuteen; ilmaston muutoksen pelkoon, tarpeeseen pienentää hiilijalanjälkeä ja maailmanlaajuisten infektioiden riskeihin sekä kaupungistumiseen, työelämän muutokseen, digitalisaatioon, verkkoyhteyksien kehittymiseen ja lisääntyneeseen tarpeeseen elinikäiselle oppimiselle.

Missio

Kaupallistamme suomalaisen koulutusosaamisen.

Arvot

Luottamus, rohkeus, sitoutuminen ja tuloksellisuus. 

Visio

Yhdistämme maailman parhaan työelämän koulutustarjonnan paikallisesti ja globaalisti helposti saataville motivoivaan tekoälyavusteiseen oppimisympäristöön.

Kasvustrategia

Kasvustrategiamme tiivistyy yhteen sanaan: Collaboration. Omaa kasvua kiihdyttääksemme tuemme koko suomalaisen koulutusalan yhteistyötä. Yrityskauppojen ja yhteistyösopimusten avulla olemme rakentaneet laadukkaan koulutustarjonnan ja kumppanuusohjelman, jota nyt laajennamme. Samaan aikaan kehitämme vahvasti ydinliiketoimintojen henkilöstön ja kumppaneiden kyvykkyyttä vastata kansainväliseen kilpailuun.

Sloganimme ‘Lifelong Learning for Working Professionals’ mukaisesti tarjoamme työssä käyville ja uraansa suunnitteleville jatkuvasti uusia taitoja tiiviissä yhteistyössä työmarkkinoiden ja koulutuskumppaneiden kanssa.

Haemme merkittävää kasvua digitaalisesta ja globaalista koulutuksesta geneeristen ja skaalautuvien koulutusratkaisuiden avulla. Haluamme nousta avainpelaajaksi tekoälyavusteisen verkkokoulutuksen hyödyntäjänä Suomessa ja kansainvälisesti.