Main menu

Main menu

Kontakta oss

1st column
Second column
Third column

Soprano Oyj

Soprano Plc är ett utvecklingsföretag med fokus på branscher i förändring. Framför allt vill vi arbeta med företag där betydande värden kan uppnås genom digitalisering.

Soprano är nu Nordens största utbildningsföretag. Utbildningsverksamheten är globalt sett på väg att digitaliseras och det första steget mot molnbaserad verksamhet har redan tagits. Vårt mål är att vara en eftertraktad partner till våra kunder inom kompetensutveckling, och erbjuda dessa de bästa utbildningarna med erfarna lärare i moderna utbildningsmiljöer.

Våra utbildningsexperter finns i Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä, Uleåborg, Stockholm, Göteborg, Malmö och S: t Petersburg. Vårt omfattande internationella nätverk gör att vi kan möta våra kunders behov över nästan hela världen.

Soprano Group | MIF | Johtamistaidon Opisto | Infor | Tieturi | Informator

Dotterbolag:

Management Institute Finlands MIF Oy www.mif.fi, www.jto.fi, www.infor.fi

Tieturi Oy Group och Informator Utbildning Sverige AB, www.tieturi.fi, www.informator.se

Dotterbolag:

 Management Institute Finland MIF Oy - Det ledande finska utbildningsföretaget.

Management Institute Finland MIF Oy erbjuder kompetensutveckling genom förvaltnings- och kommunikationsutbildningar samt fristående examina. Tjänster utvecklas under betrodda utbildningsmärken som JTO, Infor och MIF.

Ledarutbildning i Finland: www.jto.fi

Kommunikationsutbildning i Finland: www.infor.fi

Kompetensbaserade kvalifikationer i Finland: www.mif.fi

 

Informator i Sverige och Tieturi i Finland är tillsammans ledande på den nordiska marknaden inom IT-utbildning. Tieturi och Informator kan nu erbjuda digitala utbildningsalternativ genom molntjänster och virtuella klassrum.

ICT-utbildning i Sverige: www.informator.se

ICT-utbildning i Finland: www.tieturi.fi

Intressebolag:

Investeringar i växande digitala företag. Vår uppgift är att öka vårt aktieägarvärde genom långsiktig utveckling.

Soprano uppmanar sin kärngrupp att underlätta övergången och att möjliggöra den finansiering som krävs för tillväxten och därmed kunna gynnas av framtida värdeökning,

 

Ambientia E-handel Oy, www.ambientia.fi

Brain Alliance Oy, www.brainalliance.fi

 

Contact

Contact